Informacje

DRUGA EDYCJA LEKCJI Z HISTORII KINA I FORM FILMU GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ RUSZA!!!

LEKCJE Z HISTORII KINA I FORM FILMU GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ ed. 2 to projekt skierowany do uczniów klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych z Gdyni. Dla tych uczestników projekt jest nieodpłatny. Projekt ma charakter edukacyjny, ma rozwijać wrażliwość filmową i stanowić kompetentne wsparcie dla szkół w przygotowaniu młodych ludzi do pełnoprawnego odbioru i tworzenia kultury i sztuki oraz uczestnictwa w życiu społecznym. Ma w kompetentny, ciekawy, multimedialny i żywy sposób przybliżyć zagadnienia związane z powstaniem i rozwojem kina oraz formami, analizą i interpretacją filmu. Ma przybliżyć zrozumienie filmu, ale także zrozumienie świata dzięki filmowi.

W projekcie zakładamy, że w miarę możliwości zajęcia będą składały się z trzech form edukacyjnych:
1. bliskiego kontaktu z kinem i filmem, czyli zwiedzania, także tych niedostępnych na co dzień części budynku: sal kinowych i ich zaplecza, projektorni, w pełni wyposażonego profesjonalnego studia filmowego i zgromadzonych w Gdyńskim Centrum Filmowym eksponatów (m.in. kamer i projektorów z różnych okresów),
2. miniwykładu tematycznego (dla młodszych pogadanki tematycznej) ilustrowanego fragmentami filmów bądź całymi filmami
3. warsztatów związanych z omawianym tematem (zależne od liczebności grupy)

Projekt całościowo jest zrealizowany w Gdyńskim Centrum Filmowym (Plac Grunwaldzki 2, Gdynia). Wybór miejsca realizacji projektu został podyktowany jego lokalizacją, zapleczem technicznym oraz przestrzenią edukacyjną, warsztatową, która jest do dyspozycji w tym budynku. Dla bezpieczeństwa i komfortu uczestników do realizacji zadania wybrano znajdujące się w budynku: kina studyjne, sale wykładowe i studio filmowe, gdzie uczniowie będą mieli najlepsze, najbliżej związane z tematem zadania, kinowe i produkcyjnofilmowe warunki.