Odbiorcy

Bezpłatnie projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych z terenu Gdyni.

Szczególnie gorąco zapraszamy do udziału uczniów szkół z terenów dzielnic Gdyni: Oksywie, Obłuże, Pogórze Górne i Dolne, Chylonia, Cisowa, Leszczyki, Grabówek oraz Działki Leśne.

Licea oraz wszystkie szkoły spoza Gdyni zapraszamy na zajęcia płatne.
Więcej na temat tej opcji: http://gsf.pl/edukacja/oferta/

Na zajęcia zapraszamy grupy i klasy wraz z wychowawcami i opiekunami. 120-minutowe – lub opcjonalnie dłuższe – zajęcia składające się ze zwiedzania, multimedialnego miniwykładu i warsztatów, to czas optymalny dla tej grupy wiekowej. Wybrane tematy zajęć oraz zajęcia warsztatowe będą tak przygotowane, aby odpowiadały możliwościom oraz umiejętnościom tych uczestników kultury.

Dobór tematów był już konsultowany z nauczycielami i odzwierciedla zarówno potrzebę wejścia w podstawy świata filmu i kina, wynikającą z dojrzewania odbiorców, jak i łączy się z materiałem zapisanym w programach edukacji.