Młodzi o filmach z FPFF! – konkurs na recenzję polskiego filmu fabularnego

Jeśli masz mniej niż 25 lat i chcesz napisać recenzję polskiego filmu fabularnego, podejmij wyzwanie! Czekają nagrody finansowe i akredytacje na FPFF!

Producenci Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej – Gdyńska Szkoła Filmowa, kwartalnik artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script” – ogłaszają konkurs na recenzję filmu fabularnego. Czekamy na recenzje filmów z Konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni z ostatnich pięciu lat.

Co musisz zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

 1. Przeczytaj regulamin i sprawdź listę filmów załączoną do regulaminu.
 2. Do 26 sierpnia 2018 napisz i prześlij recenzję na adres: a.kaminski@festiwalgdynia.pl.

Do 15 września 2018 jury konkursu oceni nadesłane prace i przyzna trzy nagrody: główną – 1000 zł, dwie dodatkowe – po 500 zł, a także zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach Warsztatów krytyki filmowej i nowo medialnej. Ponadto Festiwal Polskich Filmów Fabularnych ufunduje zwycięzcom akredytacje na 43. FPFF. Dodatkowo nagrodzone prace zostaną opublikowane w przestrzeni medialnej, którą dysponują organizatorzy.

Szczegóły znajdziecie tu: http://www.gsf.pl/wkf/konkursy/

Młodzi o filmach z FPFF! – konkurs na recenzję polskiego filmu fabularnego

REGULAMIN KONKURSU „MŁODZI O FILMACH Z FPFF”:

 1. Organizatorem konkursu są producenci Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej – Gdyńska Szkoła Filmowa, kwartalnik artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script”.
 2. Przyjęto kryterium wiekowe uczestnika do 25 lat (data urodzenia po 26.08.1993). Organizator przed przyznaniem nagrody może poprosić o dokumenty poświadczające prawdziwość danych przesłanych w zgłoszeniu.
 3. Jako materiał do zrecenzowania wybrano filmy, które prezentowano w Konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni od 2013 do 2017 r. (od 38. Gdynia Festiwal Filmowy do 42. FPFF). Spis tytułów podajemy w załączniku A.
 4. Głównym zadaniem konkursowym jest napisanie recenzji z jednego z filmów określonych w punkcie 3 (podany w załączniku A).
 5. W przypadku, gdy uczestnik konkursu nadeśle więcej niż jedną recenzję (maksymalnie 3), powinny to być recenzje różnych filmów.
 6. Długość jednej recenzji nie powinna przekraczać liczby 9000 znaków ze spacjami.
 7. Recenzja powinna być zapisana i wysłana w jednym z formatów pliku: *.doc, *.rtf. Przyślij także swoje imię, nazwisko oraz datę urodzenia.
 8. Do 26 sierpnia 2018 do godz. 23.59 (decyduje data i godzina dostarczona przez serwis jako czas wysłania) recenzja lub recenzje powinny zostać wysłane na adres mailowy: a.kaminski@festiwalgdynia.pl.
 9. Do 15 września 2018 jury konkursu (wybrane przez organizatorów) oceni nadesłane prace i przyzna trzy nagrody: główną – 1000 zł, dwie dodatkowe – po 500 zł, a także zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach Warsztatów krytyki filmowej i nowo medialnej. Ponadto Festiwal Polskich Filmów Fabularnych ufunduje zwycięzcom akredytacje upoważniające do wstępu na projekcje i spotkania z twórcami w dniach 17–22 września 2018 r.
 10. Dodatkowo nagrodzone prace mogą zostać opublikowane w mediach, którymi dysponują organizatorzy.
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przed 43. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni do dnia 15 września 2018 r.
 12. Jako załącznik B załączamy klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 13. Zgłoszenie się do udziału w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Załącznik A

Filmy z Konkursu Głównego FPFF w Gdyni od 2013 do 2017 r.

Lista tytułów do zrecenzowania w konkursie Młodzi o Filmach FPFF:

 1. Festiwal (2013): „Bejbi blues”, reż. Kasia Rosłaniec; „Bilet na Księżyc”, reż. Jacek Bromski; „Chce się żyć”, reż. Maciej Pieprzyca; „Drogówka”, reż. Wojtek Smarzowski; „Dziewczyna z szafy”, reż. Bodo Kox; „Ida”, reż. Paweł Pawlikowski; „Imagine”, reż. Andrzej Jakimowski; „Miłość”, reż. Sławomir Fabicki; „Nieulotne”, reż. Jacek Borcuch; „Ostatnie piętro”, reż. Tadeusz Król; „Papusza”, reż. Joanna kos-krauze, krzysztof krauze; „Płynące wieżowce”, reż. Tomasz Wasilewski; „Układ zamknięty”, reż. Ryszard Bugajski; „W imię…”, reż. Małgośka Szumowska
 2. Festiwal (2014): „Bogowie”, reż. Łukasz Palkowski; „Fotograf”, reż. Waldemar Krzystek; „Hardkor Disko”, reż. Krzysztof Skonieczny; „Jack Strong”, reż. Władysław Pasikowski; „Jeziorak”, reż. Michał Otłowski; „Kebab i Horoskop”, reż. Grzegorz Jaroszuk; „Miasto 44”, reż. Jan Komasa; „Obietnica”, reż. Anna Kazejak; „Obywatel”, reż. Jerzy Stuhr; „Onirica – Psie Pole”, reż. Lech Majewski; „Pod Mocnym Aniołem”, reż. Wojciech Smarzowski; „Sąsiady”, reż. Grzegorz Królikiewicz; „Zbliżenia”, reż. Magdalena Piekorz
 3. Festiwal (2015): „11 minut”, reż. Jerzy Skolimowski; „Anatomia zła”, reż. Jacek Bromski; „Body/Ciało”, reż. Małgorzata Szumowska; „Chemia”, reż. Bartek Prokopowicz; „Córki dancingu”, reż. Agnieszka Smoczyńska; „Demon”, reż. Marcin Wrona; „Excentrycy”, reż. Janusz Majewski; „Hiszpanka”, reż. Łukasz Barczyk; „Intruz”, reż. Magnus von Horn; „Karbala”, reż. Krzysztof Łukaszewicz; „Letnie przesilenie”, reż. Michał Rogalski; „Moja siostra”, reż. Kinga Dębska; „Noc Walpurgi”, reż. Marcin Bortkiewicz; „Nowy Świat”, reż. Elżbieta Benkowska, Łukasz Ostalski, Michał Wawrzecki; „Obce niebo”, reż. Dariusz Gajewski; „Panie Dulskie”, reż. Filip Bajon; „Ziarno prawdy”, reż. Borys Lankosz; „Żyć nie umierać”, reż. Maciej Migas
 4. Festiwal (2016): „Czerwony pająk”, reż. Marcin Koszałka; „Fale”, reż. Grzegorz Zariczny; „Jestem mordercą”, reż. Maciej Pieprzyca; „Kamper”, reż. Łukasz Grzegorzek; „Królewicz Olch”, reż. Kuba Czekaj; „Las, 4 rano”, reż. Jan Jakub Kolski; „Na granicy”, reż. Wojciech Kasperski; „Ostatnia rodzina”, reż. Jan P. Matuszyński; „Plac zabaw”, reż. Bartosz M. Kowalski; „Planeta singli”, reż. Mitja Okorn; „Sługi Boże”, reż. Mariusz Gawryś; „Szczęście świata”, reż. Michał Rosa; „Wołyń”, reż Wojciech Smarzowski; „Wszystkie nieprzespane noce”, reż. Michał Marczak; „Zaćma”, reż. Ryszard Bugajski; „Zjednoczone Stany Miłości”, reż. Tomasz Wasilewski
 5. Festiwal (2017): „Amok”, reż. Katarzyna Adamik; „Atak paniki”, reż. Paweł Maślona; „Catalina”, reż. Denijal Hasanović; „Cicha noc”, reż. Piotr Domalewski; „Człowiek z magicznym pudełkiem”, reż. Bodo Kox; „Czuwaj”, reż. Robert Gliński; „Najlepszy”, reż. Łukasz Palkowski; „Pokot”, reż. Agnieszka Holland; „Pomiędzy słowami”, reż. Urszula Antoniak; „Ptaki śpiewają w Kigali”, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze; „Reakcja łańcuchowa”, reż. Jakub Pączek; „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, reż. Maria Sadowska; „Twój Vincent”, reż. Dorota Kobiela; „Volta”, reż. Juliusz Machulski; „Wieża. Jasny Dzień”, reż. Jagoda Szelc; „Wyklęty”, reż. Konrad Łęcki; „Zgoda”, reż. Maciej Sobieszczański

Załącznik B

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż:

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
a) Gdyńska Szkoła Filmowa, Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia,
b) kwartalnik artystyczny „Bliza”, Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia,
c) zeszyty GSF „Script”, Plac Grunwaldzki 2, 81 – 372 Gdynia;
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Gigiewicz, e-mail: iod@festiwalgdynia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy określonym w „REGULAMINIE KONKURSU MŁODZI O FILMACH Z FPFF” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające);
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  • Trwa rekrutacja na Warsztaty kompozycji muzyki filmowej

  • Gdyńska Szkoła Filmowa zaprasza na czwartą edycję Warsztatów kompozycji muzyki filmowej z laureatem Oscara Janem A.P. Kaczmarkiem w dniach 18-24 października 2021 roku

   Zgłoszenia przyjmowane są od 1 lipca do 15 września 2021 roku.

  Więcej aktualności