REKRUTACJA DO GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ ODBYWA SIĘ RAZ NA DWA LATA. NA KOLEJNĄ REKRUTACJĘ ZAPRASZAMY W 2022 ROKU. PONIŻEJ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W 2020 ROKU.

WYMOGI REKRUTACYJNE W 2020 ROKU:

Rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej trwa do 10 lipca i składa się z trzech etapów:

• Dopuszczenie do egzaminów wstępnych na podstawie złożonych dokumentów i prac
• Egzamin wstępny
• Rozmowa kwalifikacyjna

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć do 20 maja (DECYDUJE DATA STEMPLA) następujące dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej lub szkoły wyższej (ewentualna kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej winne zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub instytucję wydającą dokument. Świadectwa maturalne lub dyplomy uczelni wyższych wydane przez zagraniczne instytucje winny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);
 • zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej wysłane na adres info@gsf.pl;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu reżysera – skierowanie na badanie wydaje biuro szkoły (prosimy kandydatów o kontakt mailowy);
 • krótki film – autoprezentację wraz z uzasadnieniem dlaczego kandydat chciałby zostać słuchaczem Gdyńskiej Szkoły Filmowej; film do 1 minuty, zrealizowany w dowolnej technice – przesłany w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) na adres mailowy: info@gsf.pl;
 • pisemne potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 PLN w formie przelewu na konto bankowe Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni PKOBP ODDZIAŁ 17 W GDYNI 86 1440 1026 0000 0000 1045 6142. Opłaty można dokonywać do 20 maja

2. Teczka dokumentująca własny dorobek artystyczny kandydata zawierająca:

 • krótki film fabularny lub dokumentalny lub animowany (od 1 do 5 minut), zrealizowany w dowolnej technice – przesłany w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) na adres mailowy: info@gsf.pl
 • oryginalne prace literackie w postaci:

a) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu fabularnego w formacie noweli filmowej lub treatmentu (bez dialogów!) (maksymalnie 2 strony A4, czcionka 12 Times, 28 wersów na stronie), w którym jedna z poniższych kwestii będzie stanowiła istotny element historii:

– „Nagle wstała, spojrzała jeszcze raz na niego (na nią ) i pomyślała, że śmierć nie kończy życia. Ona dopiero je zaczyna…”

– „Czuł się zmęczony i przegrany. Ale podnosząc się z kolan pomyślał coś najbardziej absurdalnego w takiej chwili, przecież największą siłą jest słabość…”

b) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego na zadany temat „Moja miłość” (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, 1 strona A4);

Prace literackie należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować wybranym tematem zadania.

 • dwie prace fotograficzne na zadane tematy:

a) tryptyk fotograficzny „Napięcie”

b) opowieść fotograficzna [od 5 do 10 zdjęć] „Zemsta”

Prace fotograficzne należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować.

Wszystkie prace powinny mieścić się w teczce formatu A4.
3. Kandydaci mogą dołączyć do teczki własne prace twórcze np.: filmowe, literackie, fotograficzne, plastyczne, muzyczne, stanowiące dorobek artystyczny. Oryginały prac dołączane są na własną odpowiedzialność autora.

TECZKI NALEŻY WYSŁAĆ POCZTĄ BADŹ KURIEREM NA ADRES SZKOŁY. DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO. Z UWAGI NA SYTUACJĘ PANDEMII BIURO SZKOŁY JEST NIECZYNNE DLA INTERESANTÓW.

Egzamin wstępny 6-10 lipca

Egzamin wstępny składa się z pięciu zadań:

1. Zadanie scenariuszowe,
2. Test z wiedzy o kulturze i sztuce,
3. Zadanie narracyjne – ułożenie historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego,
4. Ćwiczenie z aktorem – wyreżyserowanie scenki na zadany temat,
5. Dodatkowe ćwiczenie egzaminacyjne.

Pliki do pobrania: Regulamin rekrutacji oraz Wniosek Rekrutacyjny

 • Trwa rekrutacja na Warsztaty kompozycji muzyki filmowej

 • Gdyńska Szkoła Filmowa zaprasza na czwartą edycję Warsztatów kompozycji muzyki filmowej z laureatem Oscara Janem A.P. Kaczmarkiem w dniach 18-24 października 2021 roku

  Zgłoszenia przyjmowane są od 1 lipca do 15 września 2021 roku.

Więcej aktualności