WARUNKI REKRUTACJI DO GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ W 2022 ROKU

Rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej składa się z trzech etapów:

 1. złożenia wymaganej dokumentacji wraz z pracami składającymi się na własny dorobek artystyczny kandydata;
 2. egzaminu wstępnego;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć do 20 maja następujące dokumenty:

 1. wypełniony Wniosek Rekrutacyjny, dostępny na stronie internetowej www.gsf.pl;
 2. zdjęcie legitymacyjne w postaci pliku, w formacie JPG lub PNG, należy załączyć do Wniosku Rekrutacyjnego;
 3. krótki film – autoprezentację, zawierającą uzasadnienie dlaczego kandydat chciałby zostać słuchaczem Gdyńskiej Szkoły Filmowej – o długości nie przekraczającej 1 minuty, zrealizowany w dowolnej technice, należy załączyć w postaci linku do Wniosku Rekrutacyjnego (umieszczonego przez kandydata w serwisie internetowym youtube, vimeo itp.);
 4. skan świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej w postaci pliku w formacie PDF należy załączyć do Wniosku Rekrutacyjnego. Świadectwa maturalne wydane przez zagraniczne instytucje winny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 5. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu reżysera w postaci pliku w formacie PDF należy załączyć do Wniosku Rekrutacyjnego. Skierowanie na badanie należy pobrać ze strony internetowej www.gsf.pl;
 6. pisemne potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 zł w formie przelewu na konto bankowe Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni PKO Bank Polski 86 1440 1026 0000 0000 1045 6142. Potwierdzenie należy załączyć do Wniosku Rekrutacyjnego.

Teczka dokumentująca własny dorobek artystyczny kandydata zawierająca:

 1. krótki film fabularny lub dokumentalny lub animowany – o długości od 1 minuty do 5 minut, zrealizowany w dowolnej technice, należy załączyć w postaci linku do Wniosku Rekrutacyjnego (umieszczonego przez kandydata w serwisie internetowym youtube, vimeo itp.);
 2. prace literackie w postaci plików, w formacie PDF, należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować, a następnie załączyć do Wniosku Rekrutacyjnego:

A. wybrany i rozwinięty pomysł na scenariusz krótkiego filmu fabularnego w formacie noweli filmowej lub treatmentu (bez dialogów!) (maksymalnie 2 strony A4, czcionka Arial lub Times New Roman o wielkości 12 pkt; 28 wersów na stronie), w którym jedna z poniższych kwestii będzie stanowiła istotny element historii:

a) „Wciąż żył. Coś trzymało go w absurdalnej nadziei, że może się jeszcze udać. Ale jak pobiec bez nóg?!…”;

b) „Zamknął się przed światem. Nie zdawał sobie sprawy, że jego nienawiść zamiast go zabić obudzi w nim uczucie do tego czym gardził…”;

B. pomysł na krótki film dokumentalny (maksymalnie 1 strona A4, czcionka Arial lub Times New Roman o wielkości 12 pkt; 1800 znaków ze spacjami) na zadany temat: „Mój sąsiad”;

3. dwie prace fotograficzne na zadane tematy w postaci wydruków cyfrowych lub odbitek należy podpisać imieniem i nazwiskiem, ponumerować oraz zatytułować, a następnie wysłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w teczce nie przekraczającej formatu A4; tematy prac:

A. tryptyk fotograficzny – „Cisza”;

B. opowieść fotograficzna (od 5 do 10 zdjęć) – „Zdrada”.

Kandydat może dołączyć także inne prace o charakterze filmowym, literackim, fotograficznym, plastycznym lub muzycznym – stanowiące jego dorobek artystyczny. Oryginały oraz kopie prac dołączane są na własną odpowiedzialność kandydata. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni ani Gdyńska Szkoła Filmowa nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej oraz materialnej z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia nadesłanych przez kandydatów prac.

TECZKI NALEŻY WYSŁAĆ POCZTĄ BADŹ KURIEREM NA ADRES SZKOŁY. DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO.

Egzamin wstępny 

Egzamin wstępny składa się z pięciu zadań:

1. Zadanie scenariuszowe,
2. Test z wiedzy o kulturze i sztuce,
3. Zadanie narracyjne – ułożenie historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego,
4. Ćwiczenie z aktorem – wyreżyserowanie scenki na zadany temat,
5. Dodatkowe ćwiczenie egzaminacyjne.

 

Terminy rekrutacji:

• od 15 marca 2022 r. do 20 maja 2022 r. – dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów wraz z pracami składającymi się na własny dorobek artystyczny kandydata.
• 6 czerwca 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych przez Komisję Rekrutacyjną do kolejnego etapu rekrutacji – egzaminu wstępnego.
• od 23 do 27 czerwca 2022 r. – egzamin wstępny.
• 27 czerwca 2022 r.- ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych przez Komisję Rekrutacyjną do ostatniego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej.
• 28 czerwca 2022 r.- rozmowa kwalifikacyjna.
• 30 czerwca 2022 r.- ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

Terminy konsultacji:

11 maja 17.00-19.00

13 maja 15.00-19.00

14 maja 11.00-14.00

18 maja 17.00-19.00

19 maja 15.00-19.00

Konsultacja trwa 30 minut. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem info@gsf.pl. Prosimy o wskazanie preferowanego terminu. Konsultacje będą odbywać się on-line przez platformę zoom. Potwierdzając termin będziemy wysyłać link do spotkania.

 

Pliki do pobrania: Regulamin rekrutacji  , Wniosek Rekrutacyjny oraz skierowanie na badanie lekarskie.

 • Rusza rekrutacja na Warsztaty kompozycji muzyki filmowej

 • Gdyńska Szkoła Filmowa ogłasza piątą edycję warsztatów kompozycji muzyki filmowej z laureatem Oscara Janem A.P. Kaczmarkiem w październiku 2022 roku

  Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 lipca do 15 września 2022 roku.

 • Pokaż, że morze Cię kręci i wygraj 10 tysięcy złotych!

 • Gdynia i morze to jedno, a co łączy film, gospodarkę morską i Gdynię? Morze od wieków stanowi artystyczną inspirację, dlaczego więc nie wykorzystać go w filmie promującym pracę w gospodarce morskiej? Jeśli jesteś kreatywny, film to Twoja pasja, a przy tym mieścisz się w przedziale wiekowym 20-35 lat – spróbuj swoich sił w konkursie „Morze mnie kręci”! Wystarczy, że zgłosisz swój pomysł do konkursu na film o gospodarce morskiej. Do wygrania są atrakcyjne nagrody: 10 tysięcy złotych na realizację filmu reklamowego lub promocyjnego pod okiem profesjonalnych ekspertów, warsztaty w Gdyńskiej Szkole Filmowej oraz wsparcie eksperckie i techniczne na etapie realizacji projektu.

 • Sukces absolwentek Gdyńskiej Szkoły Filmowej

 • Dwa filmy absolwentek Gdyńskiej Szkoły Filmowej znalazły się w oficjalnej selekcji konkursu Busan Inter-City Film Festival w Korei Południowej. Obrazy Luizy Budejko oraz Hanny Kilińskiej to filmy dyplomowe, które powstały w gdyńskiej filmówce.

Więcej aktualności