Rusza rekrutacja na Warsztaty kompozycji muzyki filmowej

Gdyńska Szkoła Filmowa ogłasza piątą edycję warsztatów kompozycji muzyki filmowej z laurea-tem Oscara Janem A.P. Kaczmarkiem w dniach 17-23 października 2022 roku
Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 sierpnia do 10 września 2022 roku.

Rusza rekrutacja na Warsztaty kompozycji muzyki filmowej

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość pracy z jednym z najznakomitszych polskich kompozytorów muzyki filmowej, laureatem Oscara, Janem A.P. Kaczmarkiem.

Materiałem warsztatowym będą filmy krótkometrażowe absolwentów GSF. W efekcie może powstać ścieżka dźwiękowa do kilku z nich. Filmy studenckie GSF są wysyłane na festiwale filmowe na całym świecie, dlatego też autorstwo muzyki może być szansą na rozpoczęcie międzynarodowej kariery.

Kompozytor prowadzący warsztaty przekaże uczestnikom wiedzę w zakresie sposobów pracy nad ścieżką muzyczną filmu, kontaktu i znalezienia wspólnego języka z reżyserem, zdradzi też zależności, które kompozytor napotyka podczas produkcji filmowej.

Jednym z głównych punktów programu będzie spotkanie ze studentami reżyserii, poznanie ich oczekiwań względem warstwy muzycznej ich filmów oraz praca nad kolejnymi etapami powstawania tej warstwy pod kierunkiem kompozytora wykładowcy. Wykładowca będzie prowadził zajęcia grupowe i indywidualne, które ułoży według własnego uznania. Zajęcia będą odbywały się w Gdyńskiej Szkole Filmowej przez 7 kolejnych dni.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia Warsztatów online, jeśli wystąpi wyższa konieczność np. kolejna fala pandemii.

Przewidywana liczba uczestników Warsztatów: 8 osób.

Wybór uczestników biorących udział w warsztatach zostanie dokonany na podstawie przesłanych dwóch partytur i/lub nagrań muzyki skomponowanej przez kandydata. Kompozycje te powinny różnić się od siebie w fakturze, stylu i charakterze.

W Warsztatach może wziąć udział każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 16 roku życia zainteresowany tworzeniem muzyki filmowej. Zalecana jest znajomość programów typu DAW (Logic, Protools, Reaper itp.). Uczestnicy czynni Warsztatów są zobowiązani do posiadania własnego narzędzia pracy (komputera z odpowiednim oprogramowaniem) oraz umiejętności sprawnego posługiwania się nim.

Dokumenty do przesłania na adres mailowy: info@gsf.pl

  1. Zgłoszenie udziału w warsztatach podpisane i zeskanowane
  2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie muzyczne (nieobowiązkowe)
  3. Skan lub potwierdzenie wpłaty 200PLN – bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej na konto: 35 1440 1026 0000 0000 0390 5195
  4. Dwie partytury w formie pliku PDF i/lub nagranie w formie pliku mp3 (proszę o nadsyłanie nagrań w pliku zip).

 

Koszt: 1500 zł

Koszt warsztatów obejmuje:

30 minut zajęć indywidualnych z Mistrzem

15 godzin zajęć warsztatowych

 

Koszt warsztatów nie obejmuje:

Zakwaterowania

Wyżywienia

Transportu

 

Projekt otrzymał dofinansowanie Samorządu Województwa Pomorskiego.

Plik do pobrania: Zgłoszenie

  • „Mandala” i „W zakolach czasu” w konkursie 24. Sopot Film Festival

  • „Mandala” i „W zakolach czasu” – dwa filmy wyreżyserowane przez Mikołaja Janika – zostały wybrane do konkursu filmów krótkometrażowych nadchodzącego, 24. Sopot Film Festival. Tegoroczny, sopocki festiwal filmowy, który odbędzie się w dniach 22 – 30 czerwca, zaprezentuje ponad 200 długo- i krótkometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych z całego świata.

  • „Na niebie i na ziemi” w konkursie 39. Cinema Jove w Hiszpanii!

  • „Na niebie i na ziemi” Yulii Yukhymets zostanie zaprezentowane w konkursie filmów krótkometrażowych tegorocznej, 39. edycji prestiżowego festiwalu filmów młodych twórców Cinema Jove w Walencji. Festiwal odbędzie się w dniach 20 – 26 czerwca i zaprezentuje filmy wyreżyserowane przez młodych reżyserów z całego świata w trzech sekcjach konkursowych: film długometrażowy, film krótkometrażowy i serial. „Na niebie i na ziemi” będzie jedyną polską produkcją w programie imprezy.

Więcej aktualności